Vår reise mot en grønn fremtid

Bærekraft

Rentx AS ønsker å gjøre en innsats for å ta vare på planeten vi deler. Vårt arbeid med bærekraft leder oss til nye og grønnere tiltak som gjør oss til en miljøvennlig aktør i tekstilbransjen.

Miljøfyrtårn

Rentx AS jobber bevisst med bærekraft og ønsker å bidra til grønn omstilling. Vi har siden 2011 vært sertifisert Miljøfyrtårn. Å jobbe systematisk med å forbedre vår påvirkning på miljøet gir oss kunnskap og stadig bedre løsninger både for egen virksomhet, våre kunder og våre omgivelser.

Miljøfyrtårn er Norges ledende miljøstyringssystem, det er anerkjent av EU-kommisjonen og likestilt med de internasjonale merkeordningene ISO14001 og EMAS. Gjennom Miljøfyrtårn jobber vi også i samsvar med FNs bærekraftsmål for en bærekraftig samfunnsutvikling i verden, både økonomisk, sosialt og miljømessig.

Hvert år setter vi oss konkrete mål for hva vi kan gjøre bedre og mer bærekraftig. Det handler om innkjøp, avfall, ombruk, energi, transport og arbeidsmiljø. Vi skal tenke sirkulær økonomi.

Kontakt oss gjerne om du lurer på noe.

Miljofyrtarn Rentx
Svanemerket

Svanemerket kvalitet

Rentx AS ble et Svanemerket vaskeri desember 2021.

Vår vaskeriprosess oppfyller Svanemerkets krav. Det betyr at tekstilenes levetid fra produksjon til avhending, er vurdert og funnet bærekraftige. Les om Svanemerkets krav til vaskeri her.

Svanemerket

Vår miljøpolicy

Rentx skal legge til rette for et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal øke vår miljøkompetanse, og gjennom vårt engasjement påvirke våre kunder og leverandører. Vi skal oppfylle lover og forskrifter.

Vårt økologiske fotavtrykk skal stadig bli mindre ved at vi hvert år evaluerer vår virksomhet, korrigerer oss selv, og setter oss nye, og høyere miljømål.

  • Rentx skal drive sin vaskeriproduksjon med det mest energi-økonomiske utstyret som er tilgjengelig på markedet.
  • Rentx skal være en fulldigitalisert virksomhet, det innebærer teknologi for sporing av tekstiler, digitale distribusjonslister, digital distribusjon av informasjon internt og minimal bruk av papir i alle ledd.
  • Rentx har som mål å benytte bærekraftige tekstiler, og vi vil påvirke våre kunder til å velge produkter med høy grad av naturfiber i stedet for kunstfiber der det er tilgjengelig.
  • Rentx skal jobbe med å finne gode og bærekraftige løsninger for avhending av utslitte tekstiler.
  • Rentx vil kontinuerlig jobbe for å holde drivstoff-forbruket på et lavt nivå. Alle sjåfører skal få eco-drive-kurs. Distribusjonen skal planlegges og ‘trimmes’ for å være mest mulig miljøsmart. Varelevering med el-bil skal velges der det er hensiktsmessig.
  • Rentx skal legge til rette for, og oppfordre til kompetanseutvikling for ansatte både på fag og miljø.
  • Rentx skal ha tilrettelagt sykkelparkering og mulighet for lading av el-bil.